Building Shelf Awareness

Ny forskning inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods) gjord av Shoppercentric, Building Shelf Awareness, påvisar att radio når 38% av de som reser med bil för att köpa livsmedel och att radio har en bevisad effekt på vilka inköpsbeslut de tar i butiken vid köptillfället.

Studien påvisade att FMCG-annonser i radio som hörs i bilen på väg för att köpa livsmedel, hjälper varumärken att bli uppmärksammade och ökar synligheten på hyllan med 11%. Reklamen har också en betydande inverkan på köpbeteendet, stärker varumärkeslojaliteten och ökar köpintentionen med 30% bland de som vanligtvis köper varumärket. Vidare uppmuntrar radioreklamen varumärkesbyte, med en ökad köpintention bland de som vanligtvis inte köper varumärket med 39%.

Shoppercentric använde en rad forskningstekniker, såsom eye-tracking och emotionell responsigenkänning, kombinerat med ett frågeformulär för att fånga både undermedvetna och medvetna svar på radioreklam hörs passivt på resan till snabbköpet.

Undersökningen är sammanställd av Radiocentre.org.

Kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss på SAB? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

SAB (Sound Advertising Bureau), samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@sab.se.

SAB (Sound Advertising Bureau) förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.