Peter Alsbjer tilldelas Bengt Hjelmqvists pris

_MG_6824Peter Alsbjer tilldelas Bengt Hjelmqvists pris 2015.

Juryns motivering:

Peter Alsbjer bevakar sedan lång tid oförtröttligt folkbibliotekens omvärld både nationellt och internationellt, hela tiden med bibliotekens demokratiska uppdrag och utveckling i fokus. Han har dessutom förmågan att snabbt fånga upp intressanta rapporter, undersökningar och tendenser i samhället och som påverkar eller kan påverka folkbiblioteken. All denna kunskap delar han sedan generöst med sig av via olika sociala medier – där alla kan ta del av det.
Läs vidare

Stärk skyddet för den personliga integriteten

IMG_3710I dag inlämnade Svensk biblioteksförening sitt yttrande över Datalagringsutredningens betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31) till justitiedepartementet.

I sitt remissvar framhåller Svensk biblioteksförening det fortsatta behovet av sekretess för uppgifter om enskilda biblioteksanvändares alla former av lån, reservationer eller andra typer av beställningar. Föreningen föreslår att dagens sekretessbestämmelse för biblioteksverksamhet ses över i syfte att skydda biblioteksanvändares integritet även i andra biblioteksaktiviteter än lån.

Justitieombudsmannen (JO) har i ett
Läs vidare

Prisceremoni Sveriges biblioteks utmärkelser

SBF-UTMARKELSER-2Välkommen till utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2015!

Måndag 26 oktober delar Svensk biblioteksförening ut åtta priser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Tina Ahlin är konferencier och underhåller. Det blir körsång, specialkoreograferad dans med Daniel Koivunen och Aniarapristagaren läser ur sin bok.

Bibliotek är öppet för alla. Välkommen!

Datum: Måndag 26 oktober
Tid: 17.00-18.00
Läs vidare

Sök forskningsinitierande stöd

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som har betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Med detta stöd har Svensk biblioteksförening
Läs vidare

Dags att söka utvecklingsstöd

haninge047

Svensk biblioteksförening delar ut utvecklingsstöd för att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Institutionella medlemmar i föreningen är berättigade att söka medlen.
Läs vidare

Riksdagskunskap för bibliotekarier

riksdagenRiksdagsbiblioteket arrangerar i november varje år en mycket uppskattad tredagars kurs i riksdagskunskap. Kursen hålls i år 11-13 november och är avgiftsfri. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam bibliotekarie och som i ditt arbete behöver veta mer om riksdagen, dokumenten i lagstiftningsprocessen samt om EU. Efter kursens alla föredrag och omfattande övningar kommer du att ha fördjupade kunskaper om riksdagstrycket och om den demokratiska processen i Sverige. Läs mer på riksdagens webbplats och kom ihåg sista anmälningsdag 29 september. Foto: Riksdagen

Ny FoU-sekreterare

FullSizeRenderKatarina Wiberg har anställts som ny forsknings- och utvecklingssekreterare hos Svensk biblioteksförening. Katarina börjar sin anställning den 24 augusti.
Läs vidare