Kenyas biblioteksförenings årskonferens

Kenya2Kenyas biblioteksförening har öppnat sin årsmöteskonferens i Meru, några timmar norr om Nairobi. Under den första förmiddagen sattes skolbiblioteken i fokus. Fyra presentationer diskuterades skolbibliotekens uppgift och roll för elevernas lärande, behovet av riktlinjer, resurser och stöd från skolledning och
Läs vidare

Ny antologi om bibliotekariens pedagogiska roll

Bortom förlägenhetenBortom förlägenheten – Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling är en antologi utgiven av Kungliga biblioteket inom ramen för det nationella samverkansuppdraget. Det är en skrift som i första hand riktar sig till de som arbetar på bibliotek eller med pedagogik.


Läs vidare

Ny rapport: Effektiv vetenskaplig kommunikation

EFFEKTIV VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION-OMSLAG-WEBBForskningsbibliotekens roll i den nationella forskningsinfrastrukturen har under det senaste decenniet förändrats och utvecklats. Den digitala utvecklingen har skapat nya utmaningar och möjligheter för spridning och tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Biblioteken har blivit en avgörande nod i ett framväxande ekosystem för forskningsinformation. Betydelsen av att utnyttja bibliotekens kompetens och resurser strategiskt är stor. Bibliotekens arbete med nyttiggörandet av forskningen kan inte överskattas.
Läs vidare

Unesco 70 år för yttrandefrihet

unesco 70 år logotypUnesco bildades 16 november 1945. 70 år av samarbete mellan områdena kultur, kommunikation, utbildning och vetenskap för främjande av fred och säkerhet. 1945 sågs 37 länder i London och skrev under Unescos konstitution, som trädde i kraft året därpå. Sverige är medlem i Unesco sedan 1950.

Främjande av mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet och pressfrihet,
Läs vidare

Folkbiblioteken 2014

BiblioteksföreningenFör tionde året i rad har Svensk biblioteksförening brutit ner den officiella statistik som finns på biblioteksområdet på regional och kommunal nivå. Statistiken visar att biblioteken behöver mer resurser till personal och medieutbud för att leva upp till landets lagar. Den nya


Läs vidare

Regionförening Väst: Hur fri är friheten?

FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-OMSLAG-WEBVälkommen till en heldag 4 december där vi tar upp frågor om yttrandefrihet, demokrati, fri åsiktsbildning och bibliotekens roll. Lever biblioteken upp till sitt uppdrag? Vilka gränser för yttrandefriheten drar vi på biblioteken när det gäller upplåtelse av lokaler? Vilka ytterligare gränser drar vi när vi avvisar inköpsförslag som vi tycker är ”felaktiga”? Och hur kommunicerar vi dessa gränser gentemot besökarna?

Medverkande är bland andra Heléne Lööw, docent i historia med särskild inriktning på extremism och
Läs vidare

Expertnätverk: Dialogmöte för statliga bibliotek

Expertnätverket för statliga bibliotek inbjuder till dialogmöte i Stockholm torsdagen den 19 november. Under hösten genomförde nätverket en enkät som efterfrågade förslag på framtida ämnen och teman för nätverket. Resultatet av enkäten kommer att presenteras under träffen och därefter
Läs vidare