Givande mötesplats för Open Access

Image-1För åttonde gången i ordningen genomfördes den 14-15 april konferensen Mötesplats Open Access. Denna gång i Malmö, arrangerad av Kungliga biblioteket och biblioteket vid Malmö högskola. Konferensen var välbesökt och lockade drygt 150 personer.

Under två intensiva dagar med föreläsningar och posterpresentationer behandlades bland annat frågor om forskares förhållningssätt till
Läs vidare

Nationell biblioteksstrategi i vårpropositionen

BiblioteksföreningenSom tidigare aviserats innehåller regeringens vårproposition förslag om satsning på en nationell biblioteksstrategi. Regeringen vill satsa fem miljoner kronor 2015 och sex miljoner kronor årligen under 2016 t.o.m. 2018 för att Kungl. biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening har i flera år arbetat för att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram och välkomnar förslaget.
Läs vidare

Statliga expertnätverkets vårmöte

karin boye021Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek diskuterar och lyfter frågor av gemensamt intresse för verksamma vid bibliotek inom myndigheter och andra institutioner som är statligt finansierade. Expertnätverket genomför i år sitt vårmöte den 1-2 juni, på Marinmuseum i Karlskrona.
Läs vidare

Klartecken för nationell biblioteksstrategi

BiblioteksföreningenRegeringen satsar fem miljoner kronor i år och sex miljoner kronor årligen under 2016 t.o.m. 2018 för att Kungl. biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi. Regeringen vill att strategin ska hjälpa biblioteken att leva upp till sina syften. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hoppas att en nationell strategi ska leda till bättre samordning och effektivare arbete biblioteken emellan samt att e-böcker ska få större spridning. Nyheten presenterades under påskhelgen i SVT. 
Läs vidare

Ny hemvist och nytt fokus för NSG

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaSvensk biblioteksförening tar 1 juli 2015 över administrationen för Nationella Skolbiblioteksgruppen. På senaste mötet tillsattes också en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag om skolbiblioteksgruppens nyorientering.
Läs mer: Nationella Skolbiblioteksgruppen

Foto: Fredrik Hjerling

Välkomnande #marsdagar med hög kvalitet

Image-1Rekordmånga deltog på den årliga Marskonferensen i Umeå för att inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar. I år samlades man under rubriken Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Särskilt välkomna var 16 deltagare från Finlands svenska biblioteksförening i Österbotten. Under dagarna diskuterades makt, rasism, urval, hbt-certifiering, kvalitetsmodeller, normkritisk metodutveckling,
Läs vidare

Kultur- och demokratiministern på Digikult

Kultur- och demokratiministern talade på Digikult 2015. Självklart är föreläsningen tillgänglig i efterhand. Ta del av regeringens politiska prioriteringar för kulturarv och digitalisering.
YouTube Preview Image