Kenyas biblioteksförening håller årsmöte i spänt säkerhetsläge

FullSizeRenderSäkerhetsläget i Kenya är en nedåtgående spiral. Trots presidentens tidigare försök att kontrollera media rapporteras kritik mot regeringens passivitet att stoppa terrordåd, etniska och politiska konflikter. Ett nytt lagförslag är på väg till parlament med syfte att begränsa civilsamhällets organisationer att verka för demokrati
Läs vidare

E-böcker på beställning

nacka forum0091Kungliga biblioteket genomför just nu en drive som myndigheten kallar ”e-böcker till kampanjpris”. Syftet är att marknadsföra att böcker som inte längre är skyddade av upphovsrätt kan digitaliseras av Kungliga biblioteket på beställning från användaren. Arbetet sker mot betalning
Läs vidare

Lyonförklaringen på svenska

banner_lyon-declarationFöreningen har översatt Lyon Declaration on Access to Information and Development till svenska. Lyonförklaringen om tillgång till information och utveckling lanserades vid IFLA:s världskongress i Lyon i augusti 2014.
Läs vidare

Expertnätverk för hbtq träffas

RegnbagsflaggaSvensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek har träff på Sollentuna bibliotek den 15-16 december. På programmet: visning av biblioteket och presentation av arbetet med certifiering. Planering för framtiden.
Anmälan. Träffen är öppen för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Ingen avgift. Lunch och fika ingår.
Program

Foto: Regnbågsbiblioteket

Kenyas biblioteksförening håller årsmöte

KENYA-2014-WEBSvensk biblioteksförening samarbetar sedan flera år med Kenyas biblioteksförening för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation och att driva politiskt påverkansarbete. Representanter från Kenya gästade senast årsmötet i Umeå och höll ett seminarium på Biblioteksdagarna. Nu är dags för Svensk biblioteksförening att delta på KLA:s årsmöte i Eldoret i Kenya 29 november.

Inför årsmötet har de bägge föreningarna publicerat en ny broschyr som beskriver projektet och dess utveckling. Samarbetet sker inom ramen
Läs vidare

Svar om kopiering på bibliotek och museer

SOU_logoSvensk biblioteksförening har inlämnat sitt yttrande över Följerättsutredningens betänkande Frågor om följerätt och om museernas kopiering (SOU 2014:36) till justitiedepartementet.

Utredningen föreslår att de möjligheter som
Läs vidare

Nytt steg för Biblioteksbladet

BBL_8_ 2014-1Svensk biblioteksförening har beslutat att kalla till MBL-förhandling med anledning av sin avsikt att fatta beslut om en förändrad organisation för Biblioteksbladet, med inriktning att tidningen från och med nummer 1 2015 ska produceras av en extern byrå.

Argumenten för den föreslagna förändringen är att den stärker tidningens fria och obundna ställning, att den gynnar det kommande förnyelse- och utvecklingsarbetet och att den ger tillgång till breddad kompetens för utökad bevakningen av bibliotekens/medlemmarnas verksamhet.
Läs vidare